ਫੇਂਗਸ਼ੂਈ ਦਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਘਰ ‘ਚ ਲਿਆਵੇਗਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

0
24

ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਘਰ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਂਗਸ਼ੂਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਾਸਤੂ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫੇਂਗਸ਼ੂਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…

ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰੱਖੋ ਬਾਂਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਬੂਟਾ

ਫੇਂਗਸ਼ੂਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ

ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੋ

ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here